OUR MISSION

Xây dựng đội ngũ “Kỹ sư phần mềm” chuẩn quốc tế để Thế giới phải công nhận đẳng cấp của người Việt Nam, như là công nhận vẻ đẹp thuần khiết của Hoa sen